Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/osymtr/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alımı | ÖSYMTR
Hoşgeldiniz Bugün 12 29 2019

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alımı


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/osymtr/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2015- 09 Aralık 2015

Sözlü Sınav Tarihleri : 01 Şubat 2016- 03 Mart 2016

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

– Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

– Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

– Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1-GeneI Şartlar:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

-2014 yılı KPSS’de, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2- Özel Şartlar: ———

 
Sıra

No

ÜnvanTeşkilatıNiteliklerKPSS

PUAN

TÜRÜ

Alım

Yapılacak

Sayı

SınıfıDerecesiAlım

Yapılacak

İller

1MühendisMerkez 

Üniversitelerin

Elektrik

Müh. ,Elektrik

ve Elektronik Müh

, Elektronik ve

Haberleşme Müh,

Bilgisayar Müh,

Yazılım Müh

veya Endüstri Müh

bölümlerinden ya da

bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca

onaylanmış

yurt içi veya yurt

dışındaki yüksek

öğretim kurumlarının

belirtilen bölümlerinden

mezun olmak.

Adayların, söz konusu

bölümlere denk sayılan

bir bölümden

mezun olmaları

halinde YÖK

tarafından onaylanmış

denklik belgelerini

başvuru esnasında

jpeg formatında

taratarak iş talep

formuna eklemeleri

gerekmektedir.

KPSS310TH6Ankara
2AvukatGümrük ve

Ticaret

Bölge

Müdürlükleri

Avukatlık ruhsatına

sahip olmak

KPSSP315AH6,7Van, Ağrı

Erzurum,

Diyarbakır,

Şırnak

3Tüketici

Hakem

Heyeti Raportörü

Ticaret İl

Müdürlükleri

Üniversitelerin en az

dört yıllık eğitim

veren hukuk,

siyasal bilgiler,

iktisat, işletme,

iktisadi ve

idari bilimler

fakülteleri ya da

bunlara denkliğ

i Yükseköğretim

Kurulu tarafından

onaylanmış yurt içi

veya yurt dışındaki

yükseköğretim

kurumlarının fakülte

veya

yüksekokullarından

mezun olmak.

Adayların, söz konusu

bölümlere denk

sayılan bir bölümden

mezun olmaları

halinde YÖK

tarafından

onaylanmış denklik

belgelerini başvuru

esnasında jpeg

formatında taratarak

iş talep formuna

eklemeleri gerekmektedir.

KPSSP325GİH7,8Adana, Ankara,

Antalya, Aydın,

Balıkesir, Bursa,

Gaziantep, Hatay,

İstanbul, İzmir,

Kocaeli, Konya,

Muğla, Ordu,

Sakarya, Tekirdağ,

Trabzon, Karabük,

4Tüketici

Hakem

Heyeti Raportörü

Ticaret İl

Müdürlükleri

En az iki yıl

süreli eğitim veren

adalet meslek

yüksekokulu,

yüksekokulların

adalet, bankacılık

ve sigortacılık

programları,

adalet ön lisans

programlarından

mezun olmak.

KPSSP9325GİH10
5Muayene

Memuru

Gümrük ve Ticaret

Bölge

Müdürlükleri

1- En az dört yıllık

eğitim veren

hukuk, siyasal bilgiler,

İktisadi ve İdari bilimler,

iktisat, işletme

fakültelerinden veya

en az dört yıllık eğitim

veren yüksekokulların

gümrük işletme

bölümünden ya da

bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış

yurt içi veya

yurt dışındaki

yükseköğretim

kurumlarının fakülte

veya yüksekokullarından

mezun olmak.

Adayların, söz konusu

bölümlere denk sayılan

bir bölümden mezun

olmaları halinde YÖK

tarafından onaylanmış

denklik belgelerini

başvuru esnasında

jpeg formatında

taratarak iş talep

formuna eklemeleri

gerekmektedir.

2- Sınava son

başvuru tarihi

itibariyle 35 yaşını

doldurmamış olmak.

(09/12/1980 tarihinde

ve daha sonra

doğanlar

başvurabilir.)

KPSSP350GİH7,8Adana, Afyonkarahisar,

Ağrı, Aksaray,

Ankara, Antalya,

Ardahan, Artvin,

Aydın, Balıkesir,

Bartın, Batman,

Bolu, Bursa,

Çanakkale, Çorum,

Denizli, Diyarbakır,

Edirne, Elazığ,

Erzurum, Eskişehir,

Gaziantep, Giresun,

Hakkari, Hatay,

Iğdır, Isparta,

İstanbul, İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük, Karaman,

Kars, Kastamonu,

Kayseri, Kırklareli,

Kilis, Kocaeli,

Konya, Kütahya,

Malatya, Manisa,

Mardin, Mersin,

Muğla, Nevşehir,

Niğde, Ordu,

Rize, Sakarya,

Samsun, Sivas,

Şanlıurfa, Şırnak,

Tekirdağ, Trabzon,

Uşak, Van,

Yalova, Zonguldak

6Muhafaza

Memuru

Gümrük ve

Ticaret Bölge

Müdürlükleri

1- En az dört

yıllık eğitim

veren hukuk,

siyasal bilgiler,

İktisadi ve

İdari bilimler,

iktisat, işletme

fakültelerinden

veya en az dört

yıllık eğitim veren

yüksekokulların

gümrük işletme

bölümünden ya da

bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış

yurt içi veya yurt

dışındaki yükseköğretim

kuramlarının fakülte

veya yüksekokullarından

mezun olmak. Adayların,

söz konusu bölümlere

denk sayılan bir

bölümden mezun

olmaları halinde

YÖK tarafından

onaylanmış denklik

belgelerini başvuru

esnasında jpeg

formatında taratarak

iş talep formuna

eklemeleri

gerekmektedir.

2- Sınava son başvuru

tarihi itibariyle

30 yaşından gün

almamış olmak,

(09/12/1986 tarihinde

ve daha sonra

doğanlar başvurabilir.)

Erkekler en az 172 cm,

bayanlar ise en az

165 cm boyunda olmak,

“Sağlık Bakanlığına bağlı

tam teşekküllü Devlet

hastanelerinden görevini

devamlı yapmasına

engel olabilecek akıl

hastalığı veya bedensel

özürlü olmadığını,

psikiyatrik bir hastalık,

kişilik bozukluğu,

nörolojik rahatsızlığı,

şaşılık, körlük,

gece körlüğü,

renk körlüğü,

işitme kaybı,

topallık, kekemelik,

kas veya iskelet

sisteminde hareket

kısıtlılığı ve benzeri

engeller bulunmadığını

belirten, “Yurdun

her yerinde görev

yapabilir ve silah

kullanabilir” ibareli

sağlık kurulu

raporu” almak.

3- (Söz konusu

rapor, sözlü

sınavda başarılı

olanlardan atama

öncesi istenecektir.

Rapor ibraz

edemeyenlerin

ve sözlü sınav

esnasında yapılacak

ölçümde boy şartım

taşımayanların

kurumumuzca

ataması

yapılmayacaktır.)

KPSSP3300GİH7,8Adana, Afyonkarahisar,

Ağrı, Aksaray,

Ankara, Antalya,

Ardahan, Artvin,

Aydın, Balıkesir,

Bartın, Batman,

Bolu, Bursa,

Çanakkale, Çorum,

Denizli, Diyarbakır,

Edirne, Elazığ, Erzurum,

Eskişehir, Gaziantep,

Giresun, Hakkari,

Hatay, İğdır, Isparta,

İstanbul, İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük, Karaman,

Kars, Kastamonu,

Kayseri, Kırklareli,

Kilis, Kocaeli,

Konya, Kütahya,

Malatya, Manisa,

Mardin, Mersin,

Muğla, Nevşehir,

Niğde, Ordu,

Rize, Sakarya,

Samsun, Sinop,

Sivas, Şanlıurfa,

Şırnak, Tekirdağ,

Trabzon, Uşak,

Van, Yalova,

Zonguldak

7MemurGümrük ve

Ticaret Bölge

Müdürlükleri

En az dört

yıllık eğitim

veren yüksek

öğretim

kuramlarının

hukuk, siyasal

bilgiler, iktisat,

işletme ve İktisadi

ve İdari bilimler

fakülteleri, uygulamalı

bilimler

yüksekokullarının

gümrük işletme

bölümünden ya da

bunlara denkliği

Yükseköğretim

Kurulunca onaylanmış

yurt içi veya yurt

dışındaki yüksek

öğretim kuramlarının

fakülte, yüksekokul

veya bölümlerinden

mezun olmak.

Adayların, söz konusu

bölümlere denk

sayılan bir

bölümden mezun

olmaları halinde

YÖK tarafından

onaylanmış

denklik belgelerini

başvuru esnasında

jpeg formatında

taratarak iş

talep formuna

eklemeleri

gerekmektedir.

KPSSP3150GİH7Adana, Afyonkarahisar,

Ağrı, Aksaray,

Ankara, Antalya,

Ardahan, Artvin,

Aydın, Balıkesir,

Bartın, Batman,

Bolu, Bursa,

Çanakkale, Çorum,

Denizli, Diyarbakır,

Edirne, Elazığ,

Erzurum, Eskişehir,

Gaziantep, Giresun,

Hakkari, Hatay,

Iğdır, Isparta,

İstanbul, İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük, Karaman,

Kars, Kastamonu,

Kayseri, Kırklareli,

Kilis, Kocaeli,

Konya, Kütahya,

Malatya, Manisa,

Mardin, Mersin,

Muğla, Nevşehir,

Niğde, Ordu,

Rize, Sakarya,

Samsun, Sivas,

Şanlıurfa, Şırnak,

Tekirdağ, Trabzon,

Uşak, Van,

Yalova, Zonguldak

8MemurGümrük ve

Ticaret Bölge

Müdürlükleri

En az iki yıl

süreli eğitim

veren

ihracat-ithalat,

uluslararası ticaret,

uluslararası

ticaret yönetimi,

dış ticaret

, uluslararası ticaret

ve lojistik,

lojistik yönetimi,

adalet meslek

yüksekokulu ile

meslek

yüksekokullarının

adalet, gümrük

işletme veya

gümrük işleri

ön lisans

programlarından

mezun olmak.

KPSSP9350GİH7,8Adana, Afyonkarahisar,

Ağrı, Aksaray,

Ankara, Antalya,

Ardahan, Artvin,

Aydın, Balıkesir,

Bartın, Batman,

Bolu, Bursa,

Çanakkale, Çorum,

Denizli, Diyarbakır,

Edirne, Elazığ,

Erzurum, Eskişehir,

Gaziantep, Giresun,

Hakkari, Hatay,

Iğdır, Isparta,

İstanbul, İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük, Karaman,

Kars, Kastamonu,

Kayseri, Kırklareli,

Kilis, Kocaeli,

Konya, Kütahya,

Malatya, Manisa,

Mardin, Mersin,

Muğla, Nevşehir,

Niğde, Ordu,

Rize, Sakarya,

Samsun, Sivas,

Şanlıurfa, Şırnak,

Tekirdağ, Trabzon,

Uşak, Van,

Yalova, Zonguldak

9ŞoförGümrük ve

Ticaret Bölge

Müdürlükleri

1 -Lise mezunu olmak,

2- (E) sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak

KPSSP9410GİH11Artvin, Van,

Hakkari, Iğdır,

Şırnak, Mardin,

Ardahan

 

Bir önceki yazımız olan T.C MALİYE BAKANLIĞI YÜKSELME SINAVI AÇTI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap